Stan baterii w laptopach lub netbookach

Przedstawiam program, który pozwala sprawdzić aktualny stan baterii.

Domyślnie informacje systemu Windows na temat stanu baterii nie zawsze są wystarczające, a sam producent czasami nie udostępnia takiego oprogramowania.

Z pomocą przychodzi program BatteryBar Free.

Program batterybar nie tylko wyświetla informacje ile pozostało do wykończenia mocy baterii, ale informuje dodatkowo na przykład w jakiej kondycji jest akumulator (tzn. jak bardzo jest zużyty). Po zainstalowaniu program uruchamiany jest automatycznie, w zasobniku systemu (prawy dolny róg ekranu, tuż przy dacie ;)) powiadomi nas o stanie naładowania. Przy pojedyńczym kliknięciu zmieni się wskazanie procentowe na pozostały czas do wykończenia baterii. Wystarczy najechać kursorem myszy by uzyskać bardziej szczegółowe informacje, np aktualna pojemność wyrażana w miliwatogodzinach.

Link do programu: Pobierz